Loading...

 Danh sách nhà xe Hapu sắp xếp theo tuyến

 

STT

Tỉnh

Tên nhà xe

Số ĐT

Giờ xuất bến

1

Ba Vì

Trang Vinh

0941.636.916

14h30'

2

Bắc Giang

Xe A Chi

0913.257.681

13h15′

Hải Hà / Đông Hải

0384.449.936

12h30′

Anh Đức

0979.607.180

12h

3

Bắc Kạn

A Zin (xe Thanh Bình)

0364.517.662

11h45′

Hồng Long

0989.192.472

11h

4

Bắc Ninh

Xe A Chi

0913.257.681

13h15′

Hải Hà / Đông Hải

0384.449.936

12h30′

5

Hà Giang

Nhật Nam

0976.658.197

12h10′

6

Hà Nam

Đắc Hùng

0918.720.566

13h45′

7

Hải Dương

Trọng Khánh

0912.412.181

11h

Trung Anh

0906.133.003

11h45′

Trung Nguyên

0986.103.834

13h45′

8

Hải Phòng

Dư Lệ

0904.337.588

11h20′

Hồng Long

0989.192.472

11h50′

Minh Khang

0979.607.180

11h30′

9

Hòa Bình

Anh Ca

0338.098.868

13h10′

10

Hưng Yên

Thanh Bình

0375.445.755

12h

Phương Linh

0963.871.618

12h15′

Thanh Dũng

0346.683.668

12h15′

Phố Hiến

0983.622.579

13h

11

Lạng Sơn

Anh Đức

0979.607.180

12h

12

Nam Định

Đắc Hùng

0918.720.566

13h45′

Trường An

0918.010.245

12h20′

A Tuấn AZ

0913.290.516

13h30′

13

Nghệ An

Bồ Câu

0868.969.051

16h00′

14

Ninh Bình

Nam Bình

0912.910.091

11h30′

Minh Quân

0916.426.565

12h15′

15

Phủ Lý

Trường An

0918.010.245

11h45′

16

Quảng Ninh

Trọng Khánh

0912.412.181

11h

Anh Đức

0979.607.180

11h30′

Tín Thành

0904.699.747

11h30′

17

Sóc Sơn

Bảo Quốc Tuấn

0946.932.941 – 0946.715.247

12h10′

18

Sơn Tây

Thạch Thất

Trang Vinh

0941.636.916

14h30'

19

Thái Bình

Hưng Thành

0966.529.456

11h30′

Trường An

0918.010.245

12h20′

20

Thái Nguyên

Thành Đạt

0979.313.492

12h

Hồng Long

0989.192.472

12h15′

Bảo Quốc Tuấn

0946.932.941 – 0946.715.247

12h10′

21

Thanh Hóa

Hoàng Quý

0919.254.798

11h55′

Tân Cả Lợi

0915.004.724

11h20′

22

Tuyên Quang

Nhật Nam

0976.658.197

12h10′

23

Việt Trì

Thái Vinh

0988.300.215

13h30′

Đức Thành

0965.858.829

13h15′

24

Vĩnh Phúc

Cường Hương

0944.841.964

13h30′

Cường Dũng

0905.691.868

0947.107.168

11h30′

25

Yên Bái

Hệ Trọng

0386.651.438

13h20′